Tháng 5 nhớ Bác

- Tháng 5, từng đoàn người ở khắp mọi miền quê trong tỉnh, trong nước về Tuyên Quang, đến những địa danh lịch sử nơi Bác Hồ ở và làm việc trong những năm tháng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành chính quyền và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược để dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công ơn trời biển của Người.

Kết nạp đội trước đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tưởng nhớ Bác ở khu di tích Kim Bình. 

Cán bộ, đảng viên, người uy tín xã Linh Phú (Chiêm Hóa) dâng hương tưởng nhớ Bác tại lán Nà Nưa, khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Du khách, các cháu thiếu nhi về thăm đình Tân Trào.

Nhóm P.V

Tin cùng chuyên mục