Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023 nhưng các xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới năm nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò chủ thể của Nhân dân là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số ý kiến của lãnh đạo ngành, địa phương và người dân về giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

Linh hoạt cơ chế, chính sách 

Đồng chí Nguyễn Văn Việt
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các xã về đích nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm nay đã hoàn tất một số tiêu chí quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài yếu tố xuất phát điểm thấp, thì Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu cao hơn nhiều so với Bộ tiêu chí của giai đoạn trước như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường... dẫn đến nhiều địa phương đang gặp khó.

Phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh linh hoạt thực hiện cơ chế, chính sách trong khuôn khổ để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm... Riêng tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, tăng mức sống.


Không để xã nào lỡ hẹn

Đồng chí Giang Tuấn Anh
Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương

Năm 2023, Sơn Dương phấn đấu 6 xã Văn Phú, Kháng Nhật, Phúc Ứng, Hợp Hòa, Tam Đa, Phú Lương về đích nông thôn mới (NTM), 2 xã Ninh Lai và Hồng Lạc về đích NTM nâng cao. Để gỡ khó các tiêu chí chưa đạt của 8 xã về đích NTM, NTM nâng cao, huyện đã phân công các thành viên Ban chỉ đạo NTM  dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhằm kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực trong nhân dân, khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả. Ngoài ra, huyện cũng tăng cường các hoạt động "Ngày thứ 7 tham gia xây dựng NTM gắn với việc thực hiện Đề án số 02" với những công trình, phần việc cụ thể, có sự tham gia liên tục của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở làm gương để thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng NTM, quyết tâm phấn đấu đưa 8 xã trên về đích đúng hẹn.


Phát huy sức mạnh Nhân dân 

Đồng chí Nguyễn Thị Tám
Chủ tịch UBND xã Thành Long (Hàm Yên)

Xã đang nỗ lực hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cuối năm 2023 với  nhiều giải pháp thực hiện từ lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện, trong đó lấy "sức mạnh từ Nhân dân" làm "bàn đạp" thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã đang tập trung thực hiện 8 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa; y tế; thu nhập; hộ nghèo; nhà ở dân cư; môi trường và an toàn thực phẩm. Những tiêu chí này đều cần sự chung sức, đồng lòng của người dân trong thực hiện. Vì vậy, xã tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, đóng góp làm đường, trang bị cơ sở vật chất nhà văn hóa, đồng thời đẩy mạnh sản xuất để xóa nghèo, tăng thu nhập, đảm bảo phát triển nông thôn mới theo hướng bền vững.


Định hướng phát triển cây ăn quả

Chị Nguyễn Thị Bích
thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân (Yên Sơn)

Xuân Vân là xã có điều kiện đất đai và khí hậu đặc trưng thích hợp phát triển các loại cây ăn quả đặc sản. Để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần cải thiện đời sống, tôi mong muốn các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, định hướng để người dân tập trung phát triển cây ăn quả bền vững. Cùng với đó, giúp đỡ bà con tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn bằng cách khuyến khích trồng và chăm sóc cây theo hướng hữu cơ, VietGAP, tạo thị trường tiêu thụ ổn định. Tiềm năng đất đai phải được khai thác hiệu quả, bền vững thông qua việc đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần đảm bảo tiêu chí thu nhập của người dân, tạo điều kiện để phát triển đa dạng các ngành nghề, giải quyết việc làm, hướng tới mục tiêu xã Xuân Vân về đích nông thôn mới trong năm 2023.

Tin cùng chuyên mục