Cầu nối giữa Đảng với Dân

- Bí thư chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng, là cầu nối giữa Đảng với Nhân Dân. Dưới đây là một số ý kiến để phát huy vai trò, sức cống hiến của bí thư chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

Tiếp tục bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 

Đồng chí Âu Thế Thái

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trong điều hành sinh hoạt chi bộ còn nhiều Bí thư chi bộ gặp khó khăn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, kỹ năng phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đảng viên... Thêm vào đó các đồng chí phải tiếp nhận nhiều văn bản giấy tờ, công tác đảng vụ yêu cầu ngày càng cao. Do đó việc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy là rất cần thiết. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cần tập trung vào các nội dung như: Kỹ năng, phương pháp tiến hành công tác lãnh đạo, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đảng bộ, chi bộ, kỹ năng xử lý các tình huống chính trị tại cơ sở... Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giúp đội ngũ Bí thư chi bộ được bổ sung kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng; trau dồi những kiến thức về thực tiễn, kinh nghiệm, tạo sự tự tin, mạnh dạn, sáng tạo trong vận dụng, ứng dụng thực tiễn công việc.


Lựa chọn đảng viên có trình độ, uy tín, có kinh nghiệm

Đồng chí Trần Thị Hiền

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang

Đảng bộ thành phố hiện có 214 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, phường. Các đồng chí đều là những người có tâm huyết, có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín, năng lực và phương pháp làm việc tốt. Tuy nhiên, đa số các đồng chí đều là cán bộ về hưu, tuổi cao, sức khỏe hạn chế. Để nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các Kế hoạch và nhiều văn bản để triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, hàng năm, Thành ủy đều tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; theo dõi, vận động các đảng viên vừa nghỉ hưu về sinh hoạt tại chi bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, trình độ học vấn cao bố trí làm bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng ở khu dân cư; chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm, tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú là lực lượng trẻ, dân quân tự vệ, chi hội trưởng các đoàn thể… được phấn đấu, rèn luyện để đứng trong hàng ngũ của đảng, tạo nguồn kế cận bí thư chi bộ.


Phát huy vai trò hạt nhân

Đồng chí Phạm Xuân Hưởng

Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang

Bí thư chi bộ là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi ủy, chi bộ và toàn đơn vị, có vai trò quan trọng đối với chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Nhận thức rõ điều này, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, tôi dành thời gian để nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, nhất là việc chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tăng năng suất, thực hiện kế hoạch sản xuất tháng tiếp theo. Theo đó, trong sinh hoạt Chi bộ bố trí thời gian để đảng viên tham gia ý kiến, nhất là bàn các giải pháp phát triển doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Nhờ đó, mặc dù có những khó khăn nhất định song Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đơn vị đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. 5 tháng đầu năm 2024 doanh thu của Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang đạt trên 35 tỷ đồng, đời sống của người lao động tương đối ổn định với thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/tháng. Cùng với chú trọng sản xuất kinh doanh, Chi bộ đã làm tốt công tác vận động quần chúng, phát triển được đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chăm lo cho người lao động. Trong năm 2023 đã phát triển được 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên Chi bộ lên 11 đảng viên.


Đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Hoàng Văn Lai

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm (Lâm Bình)

Trước các kỳ sinh hoạt chi bộ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình ở địa phương, cấp ủy xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp. Trong sinh hoạt chi bộ, tôi luôn khuyến khích và chủ động gợi ý để các đảng viên mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến, bàn bạc, thảo luận trên tinh thần dân chủ, cởi mở, sau đó mới đi đến thống nhất thực hiện. Các vấn đề tập trung thảo luận thường vào những nội dung, vấn đề phát sinh ở thôn, được Nhân dân quan tâm như vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thôn thông minh; công tác phát triển đảng viên...

Chi bộ cũng phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân, nhất là nội dung xây dựng thôn thông minh để mỗi khi tổ chức hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của thôn, không cần phải thông báo nhiều lần trên hệ thống loa của thôn.

Tin cùng chuyên mục