Tròn việc Đảng - Trọn việc Dân

- Bí thư Chi bộ cơ sở là người đứng đầu cấp ủy, giữ vai trò chủ chốt, là “linh hồn” của mỗi chi bộ đảng. Vì thế, nếu không có tinh thần trách nhiệm, không đủ năng lực, nhiệt huyết thì người đảm nhận vai trò “đầu tàu” khó có thể hoàn thành trọng trách.

Tròn việc Đảng - Trọn việc Dân

Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, nhờ quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là các địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương đã xây dựng được đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu vừa có năng lực, vừa có nhiệt huyết để có thể “Tròn việc Đảng - Trọn việc Dân”. 

Bà Lý Thị Phượng An, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Làng Chẩu, thị trấn Yên Sơn cười khi nói về “nghề” của mình: Làng Chẩu hiện là tổ dân phố duy nhất của thị trấn Yên Sơn vẫn nằm trong vùng 135. Trước đây, Làng Chẩu tách ra thành Làng Chẩu 1 và Làng Chẩu 2, đây cũng là 2 thôn mà đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 90% tổng dân số. Đặc thù của đồng bào là khi đã gắn bó với cộng đồng nào, thì họ chỉ biết cộng đồng ấy, chính vì thế, khi sáp nhập lại thành 1 thôn, tư tưởng “chia khu” vẫn còn tồn tại.

Thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) xanh - sạch - đẹp nhờ sự gương mẫu, tích cực của Bí thư chi bộ Đặng Văn Dũng
(đứng giữa).

Vốn là người phụ nữ Dao chân chất, khi được Dân tin Đảng cử giữ chức Bí thư Chi bộ, bà An tâm niệm phải làm sao để bà con 2 khu bỏ  tư tưởng cũ, để thành một khối đoàn kết, thống nhất. Bà An tranh thủ cùng Ban chi ủy, Ban Công tác Mặt trận đến từng nhà, trò chuyện với từng người, gặp gỡ ở đâu tuyên truyền ở đấy. May mắn là vừa rồi, tuyến đường nối giữa Làng Chẩu 1 và Làng Chẩu 2 được hoàn thành từ nguồn vốn Chương trình 135, sự ngăn cách giữa 2 khu vực được xóa bỏ, bà con 2 nơi “hòa về một mối” giúp mọi việc ở Làng Chẩu thuận lợi hơn rất nhiều. Những nội dung này cũng được Bí thư Chi bộ Lý Thị Phượng An đưa vào các cuộc sinh hoạt chuyên đề, qua đó, thu hút được nhiều ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Không chỉ bà An, ở các chi bộ tổ dân phố, bí thư chi bộ được cấp ủy các cấp quan tâm lựa chọn người có năng lực, chất lượng, nhiệt tình đảm nhiệm nhiệm vụ  này.

Hơn 15 năm giữ chức Bí thư Chi bộ, bà Nhữ Thị Thu, Bí thư Chi bộ Nông Trường, thị trấn Yên Sơn cho rằng, trước hết phải hiểu rõ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là những việc liên quan đến hoạt động của chi bộ. Bí thư chi bộ cần có “khẩu khí”, khả năng hùng biện để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo bà Thu, Bí thư Chi bộ phải luôn xác định, công to, việc nhỏ gì cũng đến tay mình. Muốn được Đảng tin, Dân mến thì tuyệt đối không được tham ô; mọi việc phải công khai, minh bạch và dân chủ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại các chi bộ tổ dân phố đã bố trí những đồng chí có kinh nghiệm, phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong công tác, có uy tín với đảng viên và quần chúng Nhân dân, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ để bố trí làm bí thư chi bộ; quan tâm lựa chọn những đồng chí bí thư chi bộ có sức khỏe, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, uy tín đồng thời làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng ban Công tác Mặt trận. Trong tổng số 1.733 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, có 866 đồng chí đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chiếm 50%; có 124 đồng chí đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận chiếm 7,16%.

Tại các chi, đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ đồng đều hơn, việc quan tâm, tổ chức các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo đồng chí Ma Văn Khắp, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết: Do đặc thù các doanh nghiệp sản xuất, ngoài đảng viên là lãnh đạo quản lý, còn có đội ngũ đảng viên là công nhân. Việc không đồng đều về trình độ phần nào dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, các doanh nghiệp thường tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dẫn đến lơ là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 có 51 đảng viên, trong số này, đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất là 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phẩm, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Khắc phục tình trạng “ngại” phát biểu của những đảng viên là công nhân, trong sinh hoạt các đồng chí Bí thư Chi bộ ngoài việc xây dựng nội dung sinh hoạt gắn liền với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng luôn gợi mở suy nghĩ cũng như lắng nghe các ý kiến phát biểu của công nhân tham gia góp ý về các nội dung như công tác phát triển đảng trong công nhân vì sao khó, các đóng góp về kế hoạch giao khoán, cách thức nghiệm thu, các biện pháp phối hợp giữa công nhân và tuần đường, tuần kiểm trong công tác quản lý bảo vệ hành lang đường bộ... Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường được tốt hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy Công ty 232 Nguyễn Ngọc Phẩm, để duy trì đều đặn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, Đảng bộ chỉ đạo việc sinh hoạt gắn liền cùng giao ban sản xuất. Trong buổi sinh hoạt, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi, cụ thể góp ý để việc tổ chức thi công, bố trí xe máy thiết bị lao động cũng như phương án tổ chức thi công làm sao để nhanh nhất, chất lượng hiệu quả nhất. Qua đó công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị trong lĩnh vực đó đã được chuyển biến rõ rệt mang lại hiệu quả trông thấy, lợi nhuận cao hơn, chất lượng công việc tốt hơn.

Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng

Xác định đội ngũ bí thư chi bộ là linh hồn, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, Ban thường vụ các cấp ủy đã quan tâm nâng cao chất lượng cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ; quy hoạch, bồi dưỡng, lựa chọn bố trí đồng chí bí thư chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín giới thiệu bầu giữ chức bí thư chi bộ.

Theo đó, số bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có trình độ học vấn THPT chiếm hơn 80%, được đào tạo lý luận chính trị chiếm 96,22%, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ chiếm 60,27%. Đã bố trí người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm bí thư cấp ủy 95 đồng chí/111 đảng bộ.

Nữ Bí thư Chi bộ thôn 16, xã Tân Long (Yên Sơn) - người giành giải Nhất Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Tuyên Quang - là hạt nhân đầu tàu, gương mẫu ở cơ sở.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ trên địa bàn tỉnh còn chưa đồng đều về độ tuổi, trình độ công nghệ thông tin chưa đồng đều, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn hạn chế; chưa phát huy hết được vai trò, trách nhiệm của đảng viên.

Ở một số chi bộ, việc thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ chưa đảm bảo theo quy định; một số chi bộ trước khi sinh hoạt chi bộ không họp chi ủy, không hội ý giữa bí thư và phó bí thư để chuẩn bị nội dung nên chưa phát huy được trách nhiệm, trí tuệ tập thể. Trong khi đó, một số chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến chất lượng sinh hoạt nghèo nàn, hình thức, nặng về triển khai các văn bản, kiểm tra công tác chuyên môn và thông báo tình hình; kết luận nội dung sinh hoạt chi bộ còn chung chung, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng, giải pháp thực hiện chưa cụ thể.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn nhiều lúng túng; nhiều chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định; nội dung sinh hoạt còn hình thức, nội dung chung chung, chưa toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ, chưa phải là những nội dung cấp thiết để đưa ra bàn để tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Còn có cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy coi nhẹ công tác Đảng, chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, chưa quan tâm lãnh đạo sinh hoạt chi bộ; cá biệt có chi bộ lồng ghép công tác đảng sau khi họp công tác chuyên môn của cơ quan. Chi bộ chuẩn bị nội dung chưa chu đáo nên khi họp chi bộ điều hành lúng túng, không rõ trọng tâm, hiệu quả chưa cao.

Điều này, phần nào thuộc trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ.

Để xứng đáng đầu tàu

Ở tuổi 75, nhưng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Xuân Quyết, thôn 5, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) vẫn miệt mài với trách nhiệm mà Dân tin - Đảng cử. Nhiều lần xin nghỉ, do tuổi đã cao, nhưng bà con vẫn “nài” ông ở lại, cùng với dân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ở Kim Phú, ông Quyết là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cao tuổi nhất, và ở Chi bộ thôn 5, đảng viên trẻ tuổi nhất cũng đã ở tuổi gần 50.
Ông Quyết bảo, khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản thân ông luôn nỗ lực hết mình. Các buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng ông tham gia đầy đủ, việc điều hành sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được áp dụng đúng theo các hướng dẫn của cấp trên. Nhờ thế, nhiều năm qua, Chi bộ thôn 5 luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, đời sống tinh thần, vật chất của người dân không ngừng được nâng lên. Có điều, ông Quyết thừa nhận, mỗi buổi sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, ông mất nhiều thời gian để soạn thảo nội dung do không thành thạo máy tính, các nội dung đều phải viết tay. Các báo cáo của chi bộ gửi cho Đảng ủy xã đều phải nhờ cán bộ xã hỗ trợ.

Bí thư Chi bộ Trần Xuân Quyết hiện đang chuẩn bị nguồn đảng viên trẻ, để có lớp kế cận xứng đáng, hiệu quả.

Khó khăn này không chỉ riêng ông Quyết, mà là khó khăn với nhiều đồng chí Bí thư Chi bộ cao tuổi, Bí thư Chi bộ các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hạn chế về trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng.

Để củng cố và giúp đỡ chi bộ trong chuẩn bị nội dung, điều hành, tổ chức sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện bố trí cán bộ, công chức cấp xã sinh hoạt tại chi bộ và làm phó bí thư chi bộ là 79 đồng chí/1.733 chi bộ. Trong đó, cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại chi bộ và trực tiếp làm phó bí thư chi bộ tại huyện Lâm Bình là 6 đồng chí; Na Hang 9 đồng chí; Chiêm Hóa 15 đồng chí; Yên Sơn 33 đồng chí; Sơn Dương 16 đồng chí.

Để giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thường kỳ tại các chi đảng bộ trực thuộc, bắt đầu từ quý II-2024, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện giám sát trực tuyến mỗi kỳ sinh hoạt.

Theo đồng chí Lê Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh  nghiệp tỉnh, việc giám sát trực tuyến các kỳ sinh hoạt chi bộ đảm bảo thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo Điều lệ Đảng quy định. Riêng trong tháng 5-2024, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghệp tỉnh đã giám sát bằng hình thức trực tuyến với 24 chi bộ (trong đó có 9 chi bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc 11 đảng ủy cơ sở); gửi ảnh sinh hoạt chi bộ qua Zalo 198 chi bộ, trong đó có 37 chi bộ cơ sở và 161 chi bộ trực thuộc 33 đảng ủy cơ sở.

Việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cũng được đặc biệt coi trọng. Ngay sau đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (cấp huyện) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trường Chính trị tỉnh đã chủ trì phối hợp tổ chức 26 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho 2.420 học viên. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện, thành phố mở 97 lớp tập huấn cho 10.413 đồng chí là chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc.

Ngoài ra, một số nơi còn tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại các kỳ sinh hoạt chi bộ do cấp ủy viên và cán bộ, công chức cấp trên dự hướng dẫn; tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm và mời các chi bộ khác đến học tập. Đổi mới phương pháp tập huấn thông qua việc biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ và kỹ năng thực hành của bí thư chi bộ trong việc tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Năm 2023, lần đầu tiên Tuyên Quang tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, qua đó đã giúp cấp ủy cấp trên đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Từ đó có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ bí thư chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã và đang tìm các giải pháp căn cơ để tạo nguồn và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các bí thư chi bộ, của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; khơi dậy được sự nhiệt tình của họ đối với công việc chung.

Nguyễn Đạt­

Tin cùng chuyên mục