Sáng mãi một niềm tin

- Mùa xuân về trong niềm hân hoan, phấn khởi của mọi người, mọi nhà. Hoa đào, hoa mận đang khoe sắc đón xuân sang. Một mùa xuân ấm no, hạnh phúc là thành quả nỗ lực, phấn đấu, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Từ những kết quả năm 2022, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định số 03-QĐ/TU ngày 10/9/2021 về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các tổ chức đảng từ cấp huyện đến cơ sở cũng đã ban hành quy định giao việc đột phá đối với các chức danh thuộc cấp mình quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nắm chắc thông tin ở địa bàn, cơ sở; có năng lực phân tích, tổng hợp tình hình thực tiễn, phản ánh kịp thời và tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng chính xác, kịp thời.

Năm 2022, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đề ra việc đột phá về chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu của Đề án số 16-ĐA/TU ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt với cấp ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; ban hành quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Kết quả, số chi bộ thực hiện đúng quy định sinh hoạt định kỳ đạt 99,06%, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt mỗi kỳ đạt trên 93%, số chi bộ thực hiện nghiêm túc đánh giá sát thực chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt 99,66%.

Muốn hiểu dân thì không thể không thường xuyên đến với Nhân dân, gắn bó với người dân, với cơ sở để nhìn ra việc từ thực tiễn. Đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 04-QĐ/TU về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và tại khu dân cư nơi cư trú. Các đồng chí đã kịp thời nắm tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng Nhân dân; nắm được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn sửa đổi kịp thời.

Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, những nội dung vướng mắc, phản ánh, đề nghị, đề xuất của đảng viên và chi bộ thuộc thẩm quyền, lĩnh vực được các đồng chí trả lời hoặc có ý kiến đối với cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn dự kỳ họp Chi bộ 10, xã Nhữ Khê đã chỉ ra và yêu cầu khắc phục ngay những hạn chế của Chi bộ như chưa đánh giá cụ thể kết quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, việc gắn trách nhiệm của đảng viên đối với những tồn tại, hạn chế, ý kiến thảo luận ít, chưa toàn diện...

Sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng đã tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ đó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”. Những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ rõ và được khắc phục như tiến độ thực hiện một số công trình, dự án, sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển hạ tầng du lịch, chất lượng giảm nghèo...

Có Đảng soi đường, dẫn lối trong từng việc, năm qua, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Có 19/20 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục tăng trưởng như giá trị sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, sản lượng lương thực, doanh thu xã hội về du lịch... Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học. Các chính sách an sinh xã hội, công tác khám, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường thực hiện nghiêm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Mùa xuân mới mang khí thế tươi vui, phấn khởi. Đảng mang ánh sáng, niềm tin cho Nhân dân hướng tới tương lai phía trước và đón chờ một năm mới thêm quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.
 

Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục