Sự hài lòng của người dân là thước đo

- Hiện nay, công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh đã có nhiều chuyển biến trên một số lĩnh vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vẫn còn có hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm, không đúng hẹn. Dưới đây là ý kiến của cơ quan chuyên môn về giải pháp góp phần thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Là một ngành thực hiện rất nhiều các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên và môi trường, Sở yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đặt nhiệm vụ nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở lựa chọn bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực, đồng thời tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, Sở cũng đã ký kết với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT Chi nhánh Tuyên Quang thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… Việc thực hiện các giải pháp trên đã mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh.


Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Đồng chí Tô Viết Hiệp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Hang

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo ban hành kế hoạch cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát, cải cách, rà soát thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 1 đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp theo dõi công tác cải cách TTHC; tổ chức cuộc họp quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể đến 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đảm bảo thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, hiệu quả, các nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo theo kế hoạch đề ra. Tổ chức các cuộc họp chuyên đề nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện, qua đó kịp đề ra giải pháp, phương hướng triển khai trong thời gian tiếp theo.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn linh hoạt trong tổ chức thực hiện tại cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo lộ trình đề ra; thực hiện trực giải quyết, ký hồ sơ TTHC nhằm tối đa hóa thời gian phục vụ người dân, doanh nghiệp; đưa kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cải cách TTHC là cơ sở bình xét, đánh giá cán bộ, công chức hằng năm. Qua đó, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo nền “hành chính phục vụ”. Những năm qua, huyện Na Hang không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC tại cơ quan Nhà nước.


Đồng bộ các giải pháp số hóa thủ tục hành chính

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đến thời điểm này, các công chức, viên chức của Trung tâm đã thực hiện số hóa 43.581 bộ hồ sơ, giấy tờ khi tiếp nhận các thủ tục hành chính (TTHC), đạt tỷ lệ 95,7%; thực hiện số hóa 33.228 kết quả giải quyết TTHC, đạt tỷ lệ 74,1%. Hiện còn một số TTHC về cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải; các TTHC về thành lập và hoạt động doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện được số hóa kết quả giải quyết TTHC do các thủ tục này thực hiện trên hệ thống phần mềm của ngành dọc. Để đẩy mạnh số hóa TTHC, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và đưa vào sử dụng các biểu mẫu tương tác điện tử; cấu hình bắt buộc thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Kho dữ liệu cá nhân của người dân; bổ sung các trang thiết bị thực hiện số hóa như máy quét khổ giấy A3, khổ giấy A4, máy vi tính…


Luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân 

Anh Đinh Xuân Vĩnh

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Nhân (Chiêm Hóa)

Hiện nay, cùng với việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục, cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa cấp xã phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bởi vậy, bản thân tôi luôn ý thức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ bằng việc tự giác học tập, nghiên cứu văn bản, tài liệu, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của Nhân dân. Đặc biệt, trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục đảm bảo đúng quy trình, lịch hẹn theo quy định; luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân về thái độ phục vụ để điều chỉnh kịp thời.

Tin cùng chuyên mục