Cần phù hợp hơn

- Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cả nước hiện có hơn 320.000 người được công nhận là trong kháng chiến nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ được hưởng chính sách; trên 3.000.000 người, trong đó có cả nạn nhân chất độc da cam và nhân dân ở vùng quân đội Mỹ phun rải chất độc xuống hồi chiến tranh trước đây được cấp giấy chứng nhận khuyết tật. Hằng năm, Nhà nước đã chi tới 17.000 tỷ để trợ cấp cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Nhiều chính sách được thực hiện để những đối tượng này được hưởng trợ cấp, được hỗ trợ sinh kế, học nghề, được bảo hiểm, được miễn phí về mặt y tế...

Pháp lệnh Người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đã quan tâm mở rộng diện đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và nâng mức trợ cấp cho những người được hưởng chính sách, trong đó có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ; còn nhân dân ở các vùng phun rải bị nhiễm được nâng trợ cấp về bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam chưa được thụ hưởng chính sách đãi ngộ. Nguyên nhân do việc kê khai làm thủ tục để hưởng chế độ này còn nhiều khó khăn. Người hoạt động kháng chiến ở vùng phun rải chất độc da cam phải có những bệnh quy định trong danh mục 17 loại bệnh tật và thông qua hội đồng xét duyệt thì mới được công nhận và được hưởng chính sách người có công.

Một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin không có dấu hiệu đặc trưng riêng biệt. Một số chế độ cụ thể dành cho người nhiễm chất độc hóa học còn chưa phù hợp như mức trợ cấp hàng tháng cho thế hệ thứ 2 còn thấp, nhất là mức trợ cấp của đối tượng suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; các Hội Nạn nhân chất độc da cam cấp xã chưa có kinh phí hoạt động, một số huyện khó tìm người tham gia công tác Hội...

Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng những nạn nhân của chất độc da cam vẫn đang ngày ngày chống chọi với nỗi đau về thể xác và tinh thần. Việc thực hiện chính sách liên quan đến nạn nhân da cam cần có những thay đổi phù hợp hơn để giúp các nạn nhân da cam xoa dịu nỗi đau, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thái An

Tin cùng chuyên mục