Nền móng của Đảng

- Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Bí thư chi bộ là người đứng đầu của cấp ủy, cán bộ chủ chốt giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ.

Cho nên, để phát huy vai trò của chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu đặc biệt vì lẽ đó.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 1.733 Bí thư chi bộ. Trong đó, có 866 đồng chí đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chiếm 50%; có 124 đồng chí đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận chiếm 7,16%.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cơ sở, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ, bảo đảm dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Trong đó, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025 đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò cũng như sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ.

Tuy nhiên, hiện nay lo lắng của hầu hết các cấp ủy trên cơ sở là việc thiếu nguồn bí thư chi bộ ở địa bàn dân cư. Khi chuẩn bị đại hội chi bộ, công tác nhân sự cấp ủy vẫn là bài toán khó. Thực tế ở nhiều nơi vì rất thiếu nguồn kế cận nên bí thư chi bộ khóa cũ vẫn phải tái cử, dù nhiều người đã bước vào tuổi “mắt già, chân chậm”. Bên cạnh những yếu tố khách quan, một thực tế rất đáng phải suy nghĩ là ở nhiều chi bộ đảng, bí thư chi bộ rất yếu về nghiệp vụ công tác đảng, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. 

Để khắc phục, các đảng bộ địa phương đã chú trọng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để phát huy được sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của các bí thư chi bộ. Bởi bí thư chi bộ cơ sở là người đứng đầu, giữ vai trò chủ chốt, là “linh hồn” của mỗi chi bộ đảng. Nếu không có tinh thần trách nhiệm, không đủ năng lực, nhiệt huyết thì người đảm nhận vai trò đầu tàu khó có thể hoàn thành trọng trách để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở, góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục