Giữ chân nhân lực

- Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực ngành y tế phải đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn và y đức; vì thế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nhà nước đã có rất nhiều chính sách nhằm nâng cao số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, thời gian qua sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao đang đặt cho ngành y tế trước nhiều câu hỏi khó. Theo đó khắc phục tình trạng này, ngoài các giải pháp về đào tạo, tuyển dụng, thu hút lao động... cần thêm những giải pháp mang tính đột phá.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh ta cũng đã vạch ra những bước đi cụ thể như: huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế; phát triển một số cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Cùng với sự chủ động, trách nhiệm của các cơ sở y tế, ngành y tế tỉnh đã thực hiện đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế. Đó là tập trung đào tạo chuyên sâu đối với chuyên ngành lâm sàng và một số chuyên ngành khác theo nhu cầu, định hướng phát triển.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận công tác tuyển dụng cán bộ của các đơn vị y tế hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu, cơ cấu cán bộ theo vị trí việc làm. Đặc biệt là khó tuyển dụng được cán bộ y tế bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế, bên cạnh việc tăng lương, cần có những chính sách đãi ngộ đối với nhân lực y tế để giảm sự chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị, vùng miền. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị hiện đại, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và chuyên sâu. Có môi trường làm việc tốt sẽ giúp họ thể hiện năng lực, yên tâm gắn bó với nghề.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục