Không thể đồng tình

- Hầu hết đảng viên - cán bộ hưu trí là những người vừa có tri thức, trình độ chuyên môn, vừa có kinh nghiệm sống và công tác, vừa có uy tín trong xã hội. Do đó, mỗi lời nói, việc làm của đảng viên - cán bộ hưu trí luôn có tác động lan tỏa lớn với những người xung quanh.

Đảng và Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có các cán bộ, đảng viên hưu trí. Tuy nhiên, gần đây có hiện tượng một số cán bộ, đảng viên hưu trí nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với sau khi về nghỉ hưu.

Trong khi có nhiều cán bộ, đảng viên hưu trí luôn gương mẫu, đi đầu trong vận động, hướng dẫn, tổ chức Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thì lại có một số phủ nhận tất cả những nỗ lực, cố gắng không chỉ của dòng họ, gia đình mà còn là sự hy sinh xương máu của cả dân tộc.

Trong khi có rất nhiều cán bộ, đảng viên hưu trí dành những đồng lương hưu ít ỏi để giúp đỡ người nghèo khó; hiến đất, công đức cho các công trình công cộng; thì lại có những cán bộ đảng viên hưu trí viện lý do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng, thờ ơ với các phong trào của khu dân cư; nhưng vẫn chạy bộ, đạp xe, đi nhậu, du lịch chăm chỉ.

Trong khi có nhiều cán bộ đảng viên hưu trí lăn lộn với việc làng việc xóm, trở thành tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; thì lại có những người tự cho mình quyền được nghỉ ngơi vì đã hưu, thậm chí tự cho mình quyền đứng trên người khác để chê bai, phán xét thiếu căn cứ. Có người khi đương chức thì không có ý kiến đóng góp thẳng thắn; nhưng khi nghỉ hưu thì phát ngôn tùy tiện, không mang tính xây dựng, thậm chí sử dụng những thông tin không chính thống để “đưa chuyện”. Nhiều người lợi dụng dân chủ và đội lốt giám sát, phản biện xã hội để đăng đàn trên mạng xã hội chỉ trích cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Có thể thấy nguyên nhân của tình trạng này là do bức xúc cá nhân, hoặc do thiếu thông tin, nên nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, dẫn đến bình luận chủ quan, hoặc chia sẻ thông tin sai lệch, phiến diện, thiếu tin cậy và không được kiểm chứng. Nhưng xét trên bình diện nhận thức, trình độ và những công việc đã trải qua của cán bộ đảng viên hưu trí, thì có thể nói là do họ đã không giữ được phẩm chất và chí khí người đảng viên, đã ít nhiều suy thoái.

Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp to lớn, tích cực của đội ngũ cán bộ nghỉ hưu trong xã hội. Nhân dân luôn tin cậy cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền về hưu; nên tin cậy từng bình luận, phát ngôn của họ.

Nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng không thể đồng tình khi thấy những cán bộ hưu trí có hành động, lời nói thiếu nhất quán, không đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Như thế là đã đánh mất vai trò “cây cao bóng cả”; dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, kích động, thậm chí phản bội lý tưởng, đi chệch con đường mà chính họ đã suốt cuộc đời cống hiến, hy sinh. Như thế thật đáng buồn, đáng tiếc và đáng trách, thậm chí một số trường hợp đáng bị xử lý theo pháp luật.

Thái An

Tin cùng chuyên mục