Kỳ vọng vào sự đổi mới

- Hai nhà hàng xóm ở cạnh nhau đến hơn ba mươi năm. Đúng như câu nói của các cụ ta xưa "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", hai nhà không họ hàng mà luôn coi nhau như anh em ruột thịt. Mọi chuyện chỉ thực sự đổi thay khi con đường đi qua trước cửa hai nhà được mở rộng, giá đất hai bên đường bỗng tăng lên chóng mặt.

Bởi do trước đây, ngăn cách mảnh đất hai nhà chỉ là hàng rào bằng cây râm bụt. Đến giờ khi giá đất tăng cao, ông bà muốn chia cho các con nên cắt thành từng mảnh. Tranh chấp giữa các con của hai gia đình nảy sinh từ ranh giới hàng râm bụt đó và phải nhờ đến pháp luật giải quyết. Từ đó, hai nhà không còn nhìn mặt nhau.

Kể câu chuyện trên để thấy, đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mọi người, mọi nhà và Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong những dự luật hết sức quan trọng, tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Đây được cho là đạo luật gốc chi phối toàn bộ các hoạt động xã hội. Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại, hạn chế như: quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững; nguồn lực đất đai chưa được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững... Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện và vừa hoàn thành ngày 15-3. Đối tượng được lấy ý kiến là toàn dân được tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Luật. Vì vậy, có nhiều hình thức góp ý như bằng văn bản; thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ...

UBND tỉnh Tuyên Quang và các địa phương, cơ quan báo chí trong tỉnh đã triển khai lấy ý kiến nhân dân bám sát tinh thần, nghiêm túc, kỹ lưỡng và thiết thực và hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân được nghiên cứu dự thảo Luật và hiểu được chủ trương của Đảng, Nhà nước về đất đai, qua đó có những ý kiến sát thực, có chất lượng. Người dân tham gia góp ý vào hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như huy động trí tuệ của nhân dân, mà quan trọng hơn, khi nhân dân đã đồng thuận thì luật sau khi được ban hành sẽ đi được ngay vào cuộc sống, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc. Nhân dân kỳ vọng dự thảo Luật sẽ có nhiều đổi mới được triển khai thực hiện trong thực tiễn hiệu quả.

Ngọc Anh

Tin cùng chuyên mục