Thế hệ trẻ đổi mới và sáng tạo

- Tháng Thanh niên đang diễn ra nhiều hoạt động của đoàn viên thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một trong những chương trình ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ là cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên mang chủ đề: "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0" được tổ chức, kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cuộc đối thoại với thanh niên với chủ đề "Thanh niên tỉnh Tuyên Quang với chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Đây là các diễn đàn quan trọng để Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo chính quyền địa phương lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng đất nước. Điều đó còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Thông qua diễn đàn này, thanh niên được nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình. Các ý kiến đều thể hiện được nhận thức của thanh niên về trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và rộng hơn là đối với quê hương, đất nước. Đó là mong muốn hoàn thiện chính sách, tạo ra môi trường để các bạn trẻ phát huy sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học; vấn đề thanh nhiên tham gia bộ máy quản lý lãnh đạo của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên, thanh niên về chuyển đổi số; hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo lại nghề và trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động; giải pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng... Sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chính quyền tỉnh đã tiếp thêm động lực cho thanh niên vượt qua mọi khó khăn, không trông chờ ỷ lại, quyết tâm đổi mới và sáng tạo trên mọi lĩnh vực.  

Thanh niên đều mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong muốn được cống hiến công sức, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm là một "công dân số" tiên phong, đi đầu đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục