Ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

- Hầu hết đảng viên - cán bộ hưu trí là những người vừa có tri thức, trình độ chuyên môn, vừa có kinh nghiệm sống và công tác, có uy tín trong xã hội. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng một số đảng viên - cán bộ hưu trí nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với sau khi về nghỉ hưu. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Dưới đây là một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang

Những năm qua, cấp ủy thành phố Tuyên Quang luôn quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên hưu trí. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị được thực hiện thông qua việc chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở đánh giá tình hình tham gia các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở; việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ của cán bộ, đảng viên hưu trí; qua lời nói, hành động và lối sống. Bên cạnh đó, cấp ủy thành phố đã phát huy hiệu quả hoạt động của nhóm cộng tác viên dư luận xã hội thành phố. 15 cộng tác viên này đã tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại 15 xã, phường; kịp thời báo cáo với cấp ủy thành phố khi có vấn đề phát sinh. Cùng với đó, Thành ủy tổ chức nghiêm túc các Hội nghị thông tin thời sự hằng tháng, hằng quý theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của cấp ủy thành phố; đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thành phố, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Bản tin online thành phố Tuyên Quang số ra hằng tháng; trên các trang mạng xã hội “Thành Tuyên yêu dấu”, “Hoa Trên Đá”, các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, xã, phường thuộc thành phố... Từ đó, cung cấp thông tin đủ, đúng, kịp thời về tình hình, giúp cho cán bộ, đảng viên hưu trí “có đủ thông tin chính thống” để bàn luận, thống nhất nhận thức và hình thành thái độ đúng với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...


Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh

Ông Hà Quốc Học

Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Tân Trào

Những năm qua, Câu lạc bộ luôn khuyến khích, động viên hội viên tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiến kế xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong năm 2023, Câu lạc bộ có hàng chục lượt hội viên tham gia ý kiến vào những văn bản quan trọng của tỉnh như: Các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định những khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi đi nơi khác; dự thảo quy định của UBND tỉnh về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ...

Câu lạc bộ hiện có 11 đồng chí hội viên tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang. Nhiều đồng chí hội viên đã tích cực đóng góp ý kiến tại các hội nghị tư vấn, phản biện về chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã, phường do Ủy ban MTTQ xã, phường tổ chức.


Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương

Đảng viên Bùi Thị Hồng Sinh

Tổ 17, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang)

Tôi thấy, hiện nay các đảng viên hưu trí ngoài việc có trình độ hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ họ còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương. Trong các cuộc sinh hoạt, hăng hái phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh. Một số đồng chí lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn không bỏ sinh hoạt đảng. Nhiều đảng viên khi nghỉ hưu đã có nhiều đóng góp cho khu dân cư, tạo sức lan tỏa, nhân lên niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu vẫn tiết kiệm từng đồng lương hưu để hỗ trợ cho người nghèo, nuôi heo đất ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, đóng góp hỗ trợ người già yếu, khó khăn bệnh tật. Họ là “đầu tàu” gương mẫu ở nơi cư trú và trong cộng đồng, dân cư góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thay đổi diện mạo địa phương.


Cần gương mẫu, chuẩn mực

Ông Tướng Văn Thíp

Bí thư Chi bộ thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên)

Thực tế cho thấy tại nhiều địa phương, những đảng viên cao tuổi, đảng viên nghỉ hưu vẫn là những đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động, luôn giữ phẩm chất cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận cán bộ vì bức xúc quyền lợi cá nhân đã không giữ được khí chất người đảng viên và có phát ngôn thiếu chuẩn mực. Đây cũng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên hưu trí. Để khắc phục tình trạng này, mỗi đảng viên cao tuổi, đảng viên hưu trí phải nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, nói đúng sự thật, thực hiện nguyên tắc dân chủ có chuẩn mực. Mỗi đảng viên hưu trí bằng kiến thức, kinh nghiệm, vị thế xã hội, uy tín sau nhiều năm công tác cần tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng Đảng bằng “trí sáng”, “tâm trong” của một người đảng viên ưu tú.


Chỗ dựa tin cậy

Anh Lý Văn Dơ

Thôn Nà Mộ, xã Hùng Lợi (Yên Sơn)

Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên hưu trí luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cán bộ, đảng viên hưu trí đã gương mẫu trong các hoạt động công tác, tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân nơi cư trú chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ sở. Đặc biệt, ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa, đội ngũ đảng viên hưu trí đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, sát cánh cùng với đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực vận động nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Nhiều đồng chí có bề dày hoạt động công tác, tích cực đóng góp ý kiến, công sức, trí tuệ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nơi cư trú.

Tin cùng chuyên mục